25.11.2018

Zveme všechny včelaře na členskou schůzi dne 25.11.2018 v 10:30 v Lidovém domě v N.Hrozenkově. Kdo se nemůže na schůzi dostavit, měl by někoho pověřit převzetím dotace a dát mu podepsané pověření ze Včelařství č.8, které se posílá na Vsetín. Jinak musíme dotaci komplikovaně vracet. Navržený program schůze je v příloze.

Dostali jsme nové vymezení pásem moru včelího plodu v okrese Vsetín, na což je třeba dát pozor při nákupu matek, včelstev i včelařského vybavení viz.příloha.