Český svaz včelařů základní organizace Nový Hrozenkov

Včelařská organizace v Novém Hrozenkově byla založena 10. ledna 1927 s názvem " Včelařský spolek pro Nový Hrozenkov a okolí". Iniciátorem založení byl učitel Josef Frydrych. Zakládajících členů bylo 27 včetně tří ze sousedního Halenkova. Na první valné hromadě byly schváleny stanovy a zvoleni představitelé spolku. Předseda František Odstrčil, místopředseda Josef Vrážel, jednatel Josef Krčma, pokladník revírník Schwarz a členy výboru se stali Josef Frydrych a Antonín Orság. V roce založení byl velmi malý výnos medu. V roce 1928 bylo předsednictvo spolku rozšířeno o Františka Valíčka, Josefa Orsága, Františka Michalčáka a Petra Haničáka. Výnos medu v tomto roce byl mnohem lepší. Velmi tuhé zimy let 1929 a 1930 se projevily velkým úhynem včel. Spolek se svými 47 členy byl nejpočetnějším v okrese. V roce 1931 bylo zakoupeno 31 odborných včelařských knih, které byly ihned rozpůjčeny. Rok 1935 byl pro včelaře rokem lepším než rok 1934, Měli průměrný výnos 10 - 30 kg medu ze včelstva. Roky 1936 - 1938 byly chudé na snůšku i roje, Byl zakoupen strojek na lití mezistěn. V kronice spolku je další zmínka až z roku 1942, kdy po silných mrazech zůstalo jen 5 % ovocných stromů, uhynulo 219 včelstev a přibylo jen 30 rojů. Činnost spolku pak na několik let utichla a znovu se začala rozvíjet až po osvobození naší země. V roce 1951 byl předsedou spolku zvolen František Hapl, který dal zakoupit pro členy semena slunečnic, svazenky a keřů. Bylo odevzdáno 340 kg medu, tj. 35 kg na 1 zazimované včelstvo. 45 členů podniklo zájezd do Rosic u Brna. V roce 1956 byl předsedou zvolen Mil. Kabelka, osvětovým referentem Josef Krystyník a počet členů je 93 s 553 včelstvy. Po odstěhování předsedy Kabelky se v roce 1958 stal předsedou Josef Krystyník a hospodářem Štěpán Orság. Je doporučena nová míra rámků 39 x 27,5 cm. V roce 1961 byl přijat návrh na vysázení lip u hřiště, což se realizovalo v roce 1962. Členů ubylo v roce 1966 a v letech 1968 - 1969 je evidováno 90 včelařů a 696 včelstev. V letech 1970 - 1971 bylo doporučeno uspořádat kurz pečení medového pečiva a získat včelařský dorost. V roce 1972 dochází ke změně některých členů výboru, místopředsedou zvolen Jaroslav Zapalač, pokladníkem Lubomír Dvořák. V roce 1973 bylo 107 členů a 669 včelstev, předsedou se stává Stanislav Orság a jednatelem Vladimír Minarčík. V roce 1974 byly včelaři shlédnuty dva včelařské filmy. Na ZDŠ byl pod vedením učitele Aloise Šmidáka založen včelařský kroužek mládeže. V dalších letech probíhaly přednášky o nemocech včel a jak předcházet zbytečným zimním ztrátám včelstev. Na ZDŠ v Novém Hrozenkově v roce 1976 proběhl kurz medového pečiva. Včelařský kroužek vede učitel Vítězslav Buček. V roce 1977 byla připravena výstavka k 50. výročí včelařského spolku v Novém Hrozenkově. Spolek má 102 včelařů a 651 včelstev. V letech 1978 - 1987 se počet včelstev snížil z 658 na 537. Bylo rozhodnuto, že členy budou navštěvovat důvěrníci a informovat je o akcích ČSV. Zlepší se tím kontakt se členy bydlícími v odlehlých údolích. Pokračovalo se v odevzdávání vzorku včelí měli na vyšetření varoázy. V roce 1985 byl zvolen nový výbor ZO ČSV Nový Hrozenkov. Předsedou se stal Stanislav Orság, místopředsedou František Píšek a jednatelem Josef Hodulák. V roce 1987 včelařilo 40 včelařů z Nového Hrozenkova a 32 včelařů z Karolinky. Od roku 1988 do roku 1997 i nadále pokračoval špatný stav včelstev. Probíhalo důkladné ošetření včelstev. Včelaři byli upozorněni, aby nevybírali roje neznámého původu. V roce 1994 byl zvolen nový výbor - předseda Vladimír Minarčík, místopředseda František Píšek, jednatel Josef Hodulák. Včelařům byly vypláceny státní příspěvky na zimní zakrmení včelstev. V ZO je v roce 1997 60 včelařů s 426 včelstvy. V roce 2007 s 464 včelstvy včelaří 44 včelařů. V roce 2008 se jednatelem stává Petr Korytář. Bylo dohodnuto provádět výměnu matek každý třetí rok, aby byla docílena silná včelstva. Včelaři se mohli zúčastnit VI. ročníku včelařské pouti na Sv. Hostýně. V roce 2010 se stal předsedou Marek Zbranek a místopředsedou Otakar Pavlačka. Pokračuje se ve vzdělávání včelařů formou přednášek a zájezdu ke zkušeným chovatelům. ZO získává finanční příspěvky od města Karolinka i městyse Nový Hrozenkov. Od roku 2014 je předsedou František Novosad. 


Zpracovala kronikářka Miroslava Haničáková