Včelaříme v povodí Vsetínské Bečvy a v současné době má naše organizace 53 členů z Nového Hrozenkova a Karolinky.                                                                                                                                                                                     
Naším cílem je sdružovat chovatele včel a pečovat o dobrý zdravotní stav včelstev. Využíváme nejen letité zkušenosti členů spolku, ale hledáme i nové poznatky ve včelařství vhodné pro naše podhorské podmínky. Touto cestou bychom rádi přiblížili aktivity spolku veřejnosti, ukázali jak prospěšná je včelařská činnost našemu okolí a konečně že včelaření není jen záležitostí důchodců, ale že je moderní včelaření i pro mladé.

Zájemcům můžeme poskytnout med z prostředí CHKO Beskydy, který má všechny předpoklady předstihnout chutí, vůní a zaručeným původem většinu medů v obchodní síti.