Informace k léčení včel

a) V době snůšky vkládáme do plodiště stavební rámek, kde včely vystaví trubčinu. Roztoči vyhledávají pro rozmnožování raději trubčí plod, takže odebráním trubčího zavíčkovaného plodu lze významně snížit množství roztočů ve včelstvu. Seříznutím víček, nebo rozlomením zjistíme intenzitu zamoření v daném období. Na základě zjištění můžeme ihned zahájit léčení.

b) První léčení zpravidla provádějí včelaři sami, bez nařízení KVS a probíhá ihned po zjištění nákazy. Používá se formidol (kyselina mravenčí). Desky vkládáme za příznivého počasí- neměla by být moc vysoká teplota ( do 25 °C) a na úly by nemělo pražit slunce.

  • vložení formidolových desek nad plodiště s otevřením malých otvorů v plastovém obalu (za vyšších teplot vložte desku radši do podmetu)
  • za dva dny odstraníme zbytek obalu. Desky ponecháme v úlech do vyschnutí a pak je odstraníme- někdy si s odstraněním více pospíší včely a začnou desky vynášet po kouskách česnem.

Formidol pomáhá při léčbě nossematozové nákazy, vápenatění plodu a hlavně při tlumení varoázy.

c) Alternativní léčení se provádí Gabonovými pásky po posledním medobraní (v okrese Vsetín využívá hromadně pouze Lešná).

Léčení provádíme zavěšením dvou pásků do úlu. Pásky vkládáme do frekventovaného místa. Zpravidla se jedná o místa na okraji plodového tělesa. Prostor pro vložení pásků získáme zvětšením mezery mezi plásty.
Pásky ponecháme v úlu 26-30 dní. Nenechávejte je tam déle!!! Roztoče slábnoucí účinek pásků neusmrtí a stávají se odolnějšími.

d) Plošné léčení - fumigaci Varidolem provádíme povinně jako poslední podzimní léčení.
Léčení se provádí 3x od první poloviny října s odstupem cca 10-14 dní dle počasí . Teplota by neměla klesnout pod 10°C a v úlech by nemělo být mnoho zavíčkovaného plodu. Včely by neměly létat venku. Poslední fumigace se doporučuje provést až v listopadu, kdy je velká pravděpodobnost, že ve včelstvu není žádný zavíčkovaný plod.
Před samotným léčením si musíme úl připravit- uzavřeme zasíťované dno očištěnou podložkou, uzavřeme všechna očka a česno. 
Na pásek do horní části kápneme 2 kapky varidolu FUM ( pokud zimujeme ve 2 nástavcích, kápneme 4 kapky) a na spodní straně pásek zapálíme (nesmí hořet plamenem, musí jenom doutnat!) a vložíme do úlu na kovovém držáku nebo hřebíkem pásek připevníme doprostřed posledního plástu tak, aby byl přibližně uprostřed mezery plást-stěna úlu . Úl ihned uzavřeme a necháme dým působit nejméně 30 minut! Během této doby úl sledujeme. Pokud někde dochází k úniku dýmu, netěsnost ucpeme. Po uplynutí stanovené doby otevřeme česno a zároveň kontrolujeme, jestli pásek shořel.
Druhý den zkontrolujeme spad roztočů na ometené podložce.

Pokud teplota klesne pod 10 stupňů, lze poslední fumigaci nahradit aerosolováním.

Asi 14 dní po posledním léčení (ne déle než měsíc před odběrem zimní měli) ještě jednou ometeme podložku a vrátíme zpět do úlu.

e) Léčení po pozitivním nálezu ze vzorku zimní měli!
Léčení se skládá ze dvou částí, které se provádějí naráz - nátěr plodu M-1AER+ fumigace varidol FUM.
K odběru léčiva budete vyzváni základní organizací na základě vyšetření měli. Na odběr M1-AER je nejvhodnější přinést umytou a suchou skleničku po přesnídávce s víčkem. Zdravotní referent vám odměří potřebný počet kapek a podá informaci, kolik vody máte do skleničky přidat.
Ošetření se provádí za teplejšího počasí co nejdříve po získání léčiva (nejpozději do poloviny dubna).
Nejprve si připravíme jemný štětec, nebo kousek vaty připevněný na špejli. Potom do skleničky s M-1AER přilijeme stanovené množství vody, zavřeme a důkladně protřepeme.
Sklenici se štětcem si doneseme k úlu. Z úlu vyjmeme postupně všechny plásty se zavíčkovaným plodem.
Víčka plodových buněk potřeme emulzí, aby se leskla, a vrátíme plásty na původní místo.
V ten samý den provedeme fumigaci varidolem FUM!

Včelám bereme med, pyl, propolis, vosk ... a je naší povinností zajistit jim nutnou péči.